Personeelswerving is vakmanschap!

Wij zetten onze expertise graag voor u in.

Personeelswerving is vakmanschap. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op een succesvolle werving. Een standaardrecept bestaat er dan ook niet. Sinds 30 jaar ondersteunt ons familiebedrijf, als internationaal bemiddelingsbureau, zorginstellingen bij het vinden van goed gekwalificeerde, vakkundige en enthousiaste nieuwe medewerk(st)ers. Deze taak voeren wij met grote gedrevenheid en vol enthousiasme uit. De basis voor iedere succesvolle bemiddeling, vormt het persoonlijke gesprek, het individuele loopbaanadvies en een bovengemiddelde inzet om de beste medewerk(st)er voor uw onderneming te vinden, te werven en goed voorbereid in de nieuwe aanstelling te bemiddelen. Kortom: de zoektocht naar goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers, begint bij Scholten Medical.

Wat bieden wij uw zorginstelling?  


Personeelswerving op basis van het functieprofiel: 
Onze website, online wervingskanalen, vaktijdschriften, mond-tot-mondwerving, beursbezoeken en ons sollicitantenbestand, zetten wij in om vakkundig personeel voor u te vinden.

Personeelselectie: 
Persoonlijkheid, motivatie, opleidingsregistratie, talenkennis, vakcompetenties, referenties, ontwikkelingspotentieel, ambities en (culturele) aanpassingsvaardigheid, staan bij de persoonselectie centraal. Om deze inzichtelijk te krijgen, wordt iedere sollicitant persoonlijk door ons gescreend.

Portfolio: 
Van iedere sollicitant, ontvangt u een volledig, overzichtelijk en gedetailleerd overzicht van het curriculum vitae. Dit portfolio wordt via een vast format door onze organisatie opgesteld.

Afsprakenplanning:  
Indien de afstand het mogelijk maakt om persoonlijke kennismakingsgesprekken en meeloopdagen in te plannen, worden deze, in onderling overleg met u ingepland. In deze fase is de sollicitant reeds volledig geïnformeerd over wat hij/zij kan verwachten. Te denken valt aan algemene informatie rondom de zorgstelling, leidraad sollicitatiegesprekken, vereiste talenkennis, culturele verschillen en beroepsregistratie.

Aanstelling: 
Indien de sollicitant een goede indruk heeft achtergelaten en een baanaanbieding heeft geaccepteerd, ondersteunen wij u uiteraard bij de aanstellingsformaliteiten. De nieuwe medewerk(st)er wordt bovendien volledig, van A-Z, begeleid en geïnformeerd over alle praktische zaken zoals vergunningen, verhuizing, aanmelding, verzekeringen, bankzaken en belastingen.

Evaluatie: 
Tijdens en na afloop van de proeftijd evalueren wij meermaals de voortgang en de integratie van de nieuwe medewerk(st)er op de afdeling.