Personeelswerving is vakmanschap!

Wij zetten onze expertise graag voor u in.

Personeelswerving is vakmanschap. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op een succesvolle werving. Een standaardrecept bestaat er dan ook niet. Sinds 35 jaar ondersteunt ons familiebedrijf, als internationaal bemiddelingsbureau, zorginstellingen bij het vinden van goed gekwalificeerde, vakkundige en enthousiaste nieuwe medewerk(st)ers. Deze taak voeren wij met grote gedrevenheid en vol enthousiasme uit. De basis voor iedere succesvolle bemiddeling, vormt het persoonlijke gesprek, het individuele loopbaanadvies en een bovengemiddelde inzet om de beste medewerk(st)er voor uw onderneming te vinden, te werven en goed voorbereid in de nieuwe aanstelling te bemiddelen. Kortom: de zoektocht naar goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers, begint bij Scholten Medical.Wat bieden wij uw zorginstelling? 

document-large-8046d24c169b8f45439cfa90efb60f5b

Personeelswerving op basis van het functieprofiel

Onze website, online wervingskanalen, vaktijdschriften, mond-tot-mondwerving, beursbezoeken en ons sollicitantenbestand, zetten wij in om vakkundig personeel voor u te vinden.

Personeelselectie

Persoonlijkheid, motivatie, opleidingsregistratie, talenkennis, vakcompetenties, referenties, ontwikkelingspotentieel, ambities en (culturele) aanpassingsvaardigheid, staan bij de persoonselectie centraal. Om deze inzichtelijk te krijgen, wordt iedere sollicitant persoonlijk door ons gescreend.

people-large-605060f17df82499aad9b15b0f82772a
document-large-8046d24c169b8f45439cfa90efb60f5b

Portfolio

Van iedere sollicitant, ontvangt u een volledig, overzichtelijk en gedetailleerd overzicht van het curriculum vitae. Dit portfolio wordt via een vast format door onze organisatie opgesteld.

Afsprakenplanning 

Indien de afstand het mogelijk maakt om persoonlijke kennismakingsgesprekken en meeloopdagen in te plannen, worden deze, in onderling overleg met u ingepland. In deze fase is de sollicitant reeds volledig geïnformeerd over wat hij/zij kan verwachten. Te denken valt aan algemene informatie rondom de zorgstelling, leidraad sollicitatiegesprekken, vereiste talenkennis, culturele verschillen en beroepsregistratie.

largeinformative-9b7983bd9c5ff55fa6564d978f6b2373
people-large-605060f17df82499aad9b15b0f82772a

Aanstelling

Indien de sollicitant een goede indruk heeft achtergelaten en een baanaanbieding heeft geaccepteerd, ondersteunen wij u uiteraard bij de aanstellingsformaliteiten. De nieuwe medewerk(st)er wordt bovendien volledig, van A-Z, begeleid en geïnformeerd over alle praktische zaken zoals vergunningen, verhuizing, aanmelding, verzekeringen, bankzaken en belastingen.

Evaluatie

Tijdens en na afloop van de proeftijd evalueren wij meermaals de voortgang en de integratie van de nieuwe medewerk(st)er op de afdeling.

people-large-605060f17df82499aad9b15b0f82772a
A.B., Verpleegkundig manager
De samenwerking tussen ons revalidatiecentrum en de firma Scholten Medical verloopt sinds vele jaren succesvol. Scholten Medical is goed op de hoogte van de eisen die wij aan het verpleegkundig personeel stellen om een kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. De firma ondersteunt ons in het rekruteringsproces van buitenlandse verpleegkundigen en draagt zorg voor een efficiënt en effectief verloop van het sollicitatieproces, van de meeloopdagen tot aan de aanstelling.
Dirk Peuker, Verpleegkundig manager interne geneeskunde
De samenwerking met Carolien Timpers en Helen Eleveld ervaar ik altijd als bijzonder aangenaam en respectvol. Ik merk dat er een grote waarde gehecht wordt aan een goede klantrelatie. De voorgestelde sollicitanten zijn kwalitatief goed gescreend en integreren makkelijk in onze teams en het Zwitserse zorgstelsel. De succesratio leidt tot zeer grote tevredenheid.
Hirslanden Klinik Zürich
De Hirslanden Klinik werkt al vele jaren met Scholten Medical samen. Opvallend is dat de voorgestelde sollicitanten altijd voldoen aan de zoekcriteria en tijdens meeloopdagen overtuigen. Bij ons is het nog maar zelden tot een afzegging van een sollicitant vanuit onze zijde als Hirslanden Klinik gekomen - integendeel, de meesten werden succesvol op één van onze afdelingen aangesteld. Ook de service en begeleiding gedurende het proces verloopt probleemloos

Zekerheid is bij ons een garantie

Naast de Nederlandse vestiging, beschikt Scholten Medical sinds 1993 ook over een Zwitserse vestiging in Zürich. Ons kantoor in Zürich heeft de Zwitserse vergunning om buitenlands personeel naar Zwitserland te mogen bemiddelen. Hierdoor zijn wij voor Zwitserse werkgevers een betrouwbare, vaste partner op het gebied van de internationale personeelsbemiddeling. Kwaliteit staat daarbij voorop! Onze vergunning inzien? Neem dan contact met ons op.


Wilt u graag meer informatie? Vul het contactformulier in. 

Uiteraard kunt u ons ook direct benaderen of volgen. 

Bel ons

Volg ons op LinkedIn